Twoja przeglądarka nie obsługuje wymaganych funkcjonalności. Prezentowana jest uproszczona wersja prezentacji.

Użyj najnowszych przeglądarek Chrome, Safari lub Firefox.

Kryzys finansów publicznych w strefie Euro


Plan prezentacji:


 1. 1.

  Przyczyny

 2. 2.

  Przebieg

 3. 3.

  Skutki

Przyczyny kryzysu:Niedoskonałości systemu instytucjonalnego

Rozwój i rosnący stopień integracji sektora finansowego

Przyczyny kryzysu:Uzyskiwane środki były przeznaczane na potrzeby nie prowadzące do zwiększenia konkurencyjności gospodarki

Brak niezależnej polityki pieniężnej i płynnego nominalnego kursu walutowego

Czym jest PIGS?


PIIGS, PIIGGS wcześniej PIGS, skrótowiec określający państwa o złej sytuacji budżetowej. Akronim PIGS pierwotnie oznaczał Portugal, Ireland, Greece, Spain (Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania). W związku z sytuacją gospodarczą od 2011 dołączono kolejne I oznaczające Italy – Włochy, tworząc rozszerzoną formę: PIIGS. Niekiedy używana jest forma PIIGGS z dodatkowym G za Wielką Brytanię (Great Britain).

Czym jest PIGS?


Hiszpania:


 • - W Hiszpanii trwa recesja, załamanie sektora nieruchomości.
 • - Dług publiczny Hiszpanii to około 80% PKB.
 • - Banki są niewypłacalne, udzielały niepewnych kredytów.
 • - Co dziesiąty kredytobiorca nie spłaca go.
 • - Bezrobocie 25%.
 • - Wśród ludzi poniżej 25 roku - 50%.

Polityczne rozwiązania kryzysu UE:


 • - poprawa przejrzystości rynku
 • - udostępnienie podstawowych danych statystycznych o tych rynkach oraz poprawy poziomu i jakości informacji przekazywanych inwestorom
  http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
 • - usprawnienie sprawozdawczości finansowej oraz wyceny produktów finansowych, w celu zapewnienia inwestorom bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych transakcjach oraz prawidłowego wyceniania aktywów
 • - zaostrzenie zasad ostrożnościowych w sektorze bankowym, np. przez wniosek dotyczący zmian w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych (CRD)
 • - zbadanie strukturalnych aspektów rynku, takich jak rola agencji ratingów kredytowych oraz ewentualne uchybienia z ich strony w kontekście kryzysu finansowego

Koniec
Dziękuję za uwagę

Intar-IT

Użyj spacji lub strzałek lewo prawo by nawigować.