Bezpieczeństwo danych i ochrona informacji

Doradztwo IT, polityki bezpieczeństwa IT

Polityka bezpieczeństwa to niezwykle istotny dokument w każdej firmie, który zapewnia warunki do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jej właściwe przygotowanie i wdrożenie w sposób dopasowany do wielkości i przetwarzanych informacji w systemie jest niezbędne do zapewnienia niezagrożonego działania systemów IT.

Projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa informacji

Każda organizacja która chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować podejście w ramach którego będzie kompleksowo zarządzać posiadanymi informacjami i infrastrukturą. Wprowadzenie standardu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/ IEC 27001) określa wymagania oraz zasady bezpieczeństwa w organizacji.

Certyfikaty naszego zespołu

Certyfikat Polityka bezpieczeństwa Certyfikat UE Certyfikat UODOŚwiadectwo_Tomasz_MałeckiCertyfikat Instrumentarium Tomasz Małecki

Określanie zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa informacji / IT

Nie bez znaczenia jest również zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji i sieci. Rosnąca świadomość w zakresie potrzeby ochrony informacji, w szczególności know-how i danych osobowych przyczynia się do decyzji o wdrożeniu systemu bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń.

Proces zarządzania ryzykiem powinien być nieustanny i kompleksowy, dlatego układa się w zamkniętą pętlę zbudowaną z etapów takich jak:

  • Ustanowienie kontekstu ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Estymacja ryzyka
  • Ocena ryzyka
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Akceptacja ryzyka
  • Monitorowanie ryzyka

Nasza firma prowadzi również tradycyjne audyty bezpieczeństwa IT, w razie potrzeb jego zakres jest dostosowywany pod indywidualne potrzeby klienta.

Sprzęt i technologia bezpieczeństwa

Dbamy o zakup i właściwy montaż odpowiednich szaf, zamków, elementów kontroli dostępu, sygnalizacji napadu, włamania oraz w ramach powdrożeniowego zarządzania bezpieczeństwem – również ich właściwego użytkowania i certyfikacji.

Zarządzanie systemami informatycznymi

Jako wieloletni specjaliści od outsourcingu IT, posiadamy doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami w zakresie sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, również wśród użytkowników końcowych. Dbamy również o odpowiednią wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Nadzór inwestycyjny i wdrożeniowy nad projektami

Specjaliści Intar IT oraz Intar Consulting pomogą Państwa firmie pozyskać finansowanie dla projektów inwestycyjnych oraz mających na celu wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla instytucji publicznych – samorządów lokalnych, szkół wyższych, jednostek B+R. Zapewniamy również bieżącą obsługę finansową w trakcie jego trwania i zarządzanie powdrożeniowe.

Administracja bezpieczeństwa informacji, raporty i analizy

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji określa nowy sposób sprawdzania przez Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie. Prowadzone przez naszą firmę analizy i raporty mogą pomóc w bezpieczeństwie nie tylko w zakresie danych osobowych.